پاییز

...!من در صدای تو هستم

شاعر گدای کلمه و عاشق گدای شاعر آی هم رویا این کلیشه نیست تکرار دوباره ی عمرست برای شکستن پنجره ی سکوت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید
مهر 89
3 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
12 پست
شاعر
1 پست
عاشق
1 پست
دل
1 پست
عشق
1 پست
دیوانگی
1 پست
خواب
1 پست
باران
2 پست
مستی
1 پست
شراب
1 پست