شاعر گدای کلمه

و عاشق گدای شاعر

آی هم رویا

این کلیشه نیست

تکرار دوباره ی عمرست

برای شکستن

پنجره ی سکوت من ...!

/ 1 نظر / 29 بازدید
مرغ پخته

نقاره ها از اوج مناره وزیده اند مردم صدای آمدنت را شنیده اند زیبا تر از همیشه شده آستان تو آقا چقدر ریسه برایت کشیده اند میلاد عزیز ترین مهمون کشورمون مبارک